Spracovanie osobných údajov

Meno a priezvisko, ktoré zadávate pri prihlasovaní na stránku jwstream.eu, sú v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) považované za osobné údaje. Avšak, ešte pred zapísaním do databázy sú upravené tak, že väčšina znakov (okrem prvých písmen) je nahradená hviezdičkami. Preto nikto nemá možnosť vidieť vaše celé meno a priezvisko, ktoré ste pri prihlasovaní zadali a ani nikde na našich serveroch tieto údaje nie sú uložené. Rovnako nie sú na našich serveroch uložené ani žiadne iné osobné údaje.

Ak svoje meno, priezvisko alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý je v zmysle uvedeného zákona považovaný za osobný údaj, zadáte do správy v chate, robíte to s vedomím, že všetci, ktorí majú prístup k tomuto chatu tieto údaje uvidia a zároveň budú uložené v databáze do polnoci daného dňa, kedy budú natrvalo zmazané.

Citajte viac